Производството на грозде и вино в района на Никопол датира от дълбока древност, а опита на местните лозари и винари е предаван от траките и римската епоха, до наши дни. Производителят Албена Симеонова отглежда своите лозя с района а с. Любеново. Никополското плато, където се намира лозето, е зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000. За производството на гроздето не са използват химически торове и препарати за растителна защита, а само натуралните съставки сяра и мед. Това допринася за опазването на дивата природа и помага за съхраняването на биоразнообразието в района. Вината се произвеждат по две марки. За червените това е Никопол, по името на градът с вековна история, а за белите и розето Елия, символът на чистата и вечна любов, също свързана с историята на Никопол.

Тракийски легенди

Създателят на вината Тракийски легенди е Катерина Димитрова. Водещ е нейният стремеж, инспириран от близките й хора, да прави биовина на високо европейско ниво, които чрез себе си да рекламират хуманните идеи на биоземеделието по най-добрия начин.
Семейството й отглежда 13 ха биологични лозя и 3,5 ха биологични череши в региона на Айтос. Стремежът към отглеждане на биологични насаждения и правене на биовина е житейска философия при Катерина Димитрова. За да издигне идеите на биоземеделието от чисто научно, до по-високо духовно ниво пред по-широк кръг от хора, тя за първи път и доста оригинално ги свързва с философското учение на познатия и обичан тракиец от античността, Орфей. Чрез слово и изкуство той учи, че за да живее човек добре, трябва да живее в хармония с природата, както е при биоземеделието.