Проектът Орбелус води началото си от 2000, когато са закупени първите 9,6 ха земя в землището на с. Капатово, по долината на р. Струма, в подножието на Пирин. От планината марката получава и името си Орбелус, както са я наричали тракийците, живели в региона.

Постепенно до 2010 дружеството придобива над 20 ха, обособени в 20 самостоятелни парцела в землищата на селата Кромидово, Капатово, Марикостиново и Хърсово, всеки от които със специфични характеристики на тероара, допринасящи за богатството на вкуса на вината с марката Орбелус. Отглежданите сортовете – каберне совиньон, мерло, сира, гренаш ноар, примитиво, пти вердо, марселан, мурведър, вионие, шардоне и пино гри – са подбрани в съответствие с климатичните условия и съдържанието на почвата. Отредено е специално внимание на култивирането на традиционния за региона сорт ранна мелнишка лоза.

Проектът на дружеството е да произвежда висококачествени червени и бели вина, в хармония с природата и гарантирайки чистотата на продукцията си. Ето защо всички насаждения използвани за направата на вината Орбелус са сертифицирани съгласно българското и европейското законодателство за биологично производство на грозде.

От пролетта на 2014 година вината с марка Орбелус имат и собствена, новопостроена винарна.