Подходът и философията на Нерагора се базират на идеята да се интерпретира уникалността на климатичните и географски условия на мястото. За нас е важно да запазим връзката между терена, лозата и околната среда. Колкото по-лека е ръката, която интерпретира природните феномени, толкова по-високо е качеството. Добивите от лозите са ниски – така растенията не са стресирани и могат да се справят с трудни ситуации като летните горещини.

Изборът на биологично земеделие идва преди всичко от характеристиките на мястото – климатът е отличен, сух и проветрив и позволява минимално третиране на растенията. Почвите са силно пропускливи, няма застояване на влага, климатът е с отлична вентилация, без мъгли, с голяма разлика между дневни и нощни температури. Приложен е италиански know how и при избора на засаждане на лозята – висока гъстота на хектар с цел да се стимулира съревнованието на лозите, и при работата в избата. Сливането на силата на българската земя и традиции с италианския подход постигат вина с ясно изразена идентичност. Имайки грозде с високо качество, изборът на биологична винификация идва естествено – няма нужда от специални биотехнологии и ферментативни манипулации, които да променят характеристиките на гроздето, както и от добавка на излишни дози сулфити.

Агрономският подход е експериментален, т.е. използва специфични техники на обрязване и отглеждане на лозята. Същевременно уважава традициите. Маврудът, местен сорт отглеждан по тези земи от хилядолетия, е символът на избата. Отглеждат и други сортове като мерло, каберне совиньон, шардоне, мускат отонел, пино ноар.

neragora
neragora