Изба Кортен е разположена в лозаро-винарския район Тракийска низина. Известна е с прилаганите методи на микровинификация и с емблематичните си червени вина.
Single vineyard вината на Кортен са резултат от дългогодишна селекция на отделни лозя в Южна България. Създават се в бутиковата изба, която е специално пригодена за винификация на грозде от избрани масиви.

korten2
korten1
koten3