Винарска изба Фоур Фриендс разполага с 40 а лозови насаждения в най-подходящия за отглеждане на грозде регион в България – Тракийската низина. Имението е сгушено в землището на с. Горно Ботево, източно от град Стара Загора.
Вината във винарска изба Four Friends се произвеждат по класически технологии с много ръчен труд, прецизна селекция на гроздето , стриктен контрол на всички технологични процеси. Избата разполага със съвременна, модерно оборудвана лаборатория. Ежедневно се следи за динамиката на развитие на гроздето чрез лабораторни анализи за захарното съдържание, титруеми киселини и pH. Общият капацитет на избата е 400 000 литра вино, с възможност за производство на 300 000 бутилки годишно.